.
...
kiállítási osztályok, címek, minõsítések (FCI / MEOE / pumi):
forrás: MEOE kiállítási szabályzat


CAC-kiállítás   =   nemzeti kutyakiállítás
CACIB-kiállítás   =   nemzetközi kutyakiállítás
klubkiállítás, CAC cím kiadásával   =   csak az adott fajtát felvonultató kutyakiállítás, a fajtaklubok szervezésében
_____________________

Minõsítések bébi, kölyök, fiatal, növendék, nyílt, champion és veterán osztályokban:

fehér szalag    =   ígéretes, vagy nagyon ígéretes  (bébi és kölyök osztály)
zöld szalag     =    megfelelõ    (nem konkurál az osztálygyõztes címért)
sárga szalag   =      
 (nem konkurál az osztálygyõztes címért)
piros szalag    =    nagyon jó    
(nem konkurál az osztálygyõztes címért)
kék szalag    =    kitûnõ    
(versenyben marad az osztálygyõztes címért)

_____________________

Kiállítási osztályok:

BÉBI osztály:
Ebbe az osztályba a 3-6 hónapos kutyák nevezhetők. A bírálati lapon leírást és rózsaszínű kártyát kapnak.

KÖLYÖK osztály: 6-9 hónapos korig.
Ebben az osztályban a kutyák leírást és fehér színű kártyát kapnak, ígéretes, nagyon ígéretes vagy nem ígéretes differenciálás lehetőségével. Több kutya esetében a bíró sorolást végez I-IV. besorolással.

FIATAL osztály: 9-18 hónapos korig.
Ebben az osztályban a kutyák leírást és minősítést kapnak. Több kitűnő minősítést elért kutya esetében a bíró  sorolást végez I-IV. besorolással. A kitűnő I. minősítésű kutya megkaphatja a Hungária Príma Junior (HPJ) címet, amelyhez egy kék-fehér HPJ kártya vagy szalag jár.

NÖVENDÉK osztály: 15-24 hónapos korig.
Nevezhető minden 15 hónapos kort betöltött, de 24 hónapos kort meg nem haladó kutya, tekintet nélkül  eddigi minősítéseire és címeire. Ebben az osztályban a  kutyák leírást és minősítést kapnak. Több kitűnő minősítés esetében a bíró sorolást végez I-IV. besorolással. A kitűnő I. minősítésű kutya megkaphatja a CAC címet, egy nemzeti színű kártyával. A kitűnő II. minősítésű kutya megkaphatja a Res.CAC  címet, nemzeti színű kártyával.

NYÍLT osztály: 15 hónapos kortól.
Nevezhető minden 15 hónapos kort betöltött kutya, tekintet nélkül eddigi minősítéseire és címeire. Ebben az osztályban a kutyák leírást és minősítést kapnak. Több kitűnő minősítés esetében a bíró sorolást végez I-IV. besorolással. A kitűnő I. minősítésű kutya megkaphatja a CAC címet, nemzeti színű kártyával. A kitűnő II. minősítésű kutya megkaphatja a Res.CAC címet, nemzeti színű kártyával.

CHAMPION osztály:
Nevezhető minden olyan kutya, amely a nevezési határidőig visszaigazolt FCI champion bizonyítvánnyal ( nemzeti vagy nemzetközi ) rendelkezik. Ebben az osztályban leírást és minősítést kapnak a kutyák. Több kitűnő minősítés esetében a bíró sorolást végez, I-IV. besorolással. A kitűnő I. minősítésű kutya „Champion osztály CAC” címet kaphat és nemzeti színű kártyát. A kitűnő II. minősítésű kutya megkaphatja a Res.CAC címet, nemzeti színű kártyával.

VETERÁN osztály: 8 éves kortól.
Nyolc éves kort betöltött kutya nevezhető. Ebben az osztályban leírást kapnak a kutyák és több kitűnő minősítés esetében a bíró sorolást végez I-IV. besorolással. A kitűnő I. minősítésű kutya Veterán CAC, illetve a kitűnő II. Veterán Res.CAC címet kaphat nemzeti színű kártyával.

Egyéb feltételek:
Minden kutya csak egy osztályba nevezhető. Az életkort a kiállítás előtti napon betöltött születési dátum határozza meg, ha a kiállítás több napos, akkor is a kiállítás első napját megelőző napot kell figyelembe venni. A kitűnő minősítést kapott kutyákat I-IV-ig sorolni kell. A kitűnő I. minősítésű kutyának a győztes cím kiadása nem kötelező.

_____________________

A fiatal, növendék, nyílt, champion és veterán osztályokban, nemenként kiadható győztes címek:

HPJ   =    (nemzeti és nemzetközi kiállításokon) > Hungária Príma Junior (a fiatal osztály gyõztese)

CAC
  =    (nemzeti és nemzetközi kiállításokon) - osztálygyõztes cím a növendék, nyílt és champion osztályokban, az elsõ kettõ esetében egyben javaslat a nemzeti championátusra  /
 champion osztályban GYOGY-nak (= győztes osztály győztese) is írhatják.

vet.CAC
  =   veterán osztály győztese

R.CAC
    =    második helyezett a növendék, nyílt és champion osztályokban

vet.R.CAC
  =  
második helyezett a veterán osztályban

CACIB
  =    (
csak nemzetközi kiállításon) - javaslat a nemzetközi championátusra (ICH)  /  nemzeti színű zsinór arannyal és kártya, amely igazolja, hogy a kutya az adott kiállításon elnyerte a CACIB várományt. A kártyán fel kell tüntetni „az FCI visszaigazolásának fenntartásával”.
 a) CACIB váromány csak olyan kiállításokon adható ki, amelyeken az FCI ezt külön engedélyezte.
 b) CACIB cím kizárólag csak akkor viselhető, ha azt az FCI hivatalosan visszaigazolta.
 c) CACIB várományt a növendék-, nyílt-, munka- és győztes osztály kitűnő I.         győztes (CAC) címet kapott kutyái közül a legjobb kaphatja.

R.CACIB   =    Reserve CACIB  /  nemzeti színű zsinór ezüsttel és kártya  /  A bíró a CACIB váromány kiadását követően a bírói körben lévő kutyá(k)hoz behívja a CACIB címet elnyert kutya osztályában kitűnő II., Res.CAC címet kapott kutyát, és ebből a konkurenciából választja ki a Res.CACIB címet. Ez a cím akkor adható ki, ha a bíró meggyőződése, hogy a Res.CACIB címet kapott kutya kapná a CACIB várományt, ha a CACIB várományt kapott kutya nem lenne jelen.

BOB
  =    fajtagyõztes (Best Of  Bread) =  HFGY (Hungária fajtagyõztes)  /  arany zsinór és kártya  / A címért csak azok a kutyák konkurálhatnak (
a bébi és kölyök osztály kivételével), amelyek a számukra elérhető legmagasabb címet megkapták. Nemzeti kiállításon a HPJ és CAC, nemzetközi kiállításon a HPJ, CACIB és Veterán CAC címet nyert kutyák konkurálhatnak ezért a címért. 

BOS
    =    a fajtán belül, a legjobb ellenkezõ nemû kutya (Best Of opposite Sex) - inkább csak klubkiállításokon, vagy speciális fajtakiállításokon szokták kiadni


BOG
    =    fajtacsoportgyõztes  (Best Of Group) > puminál ez az 1-es fajtacsoport (juhász és pásztorkutyák)  /  Az FCI mindenkori előírásainak figyelembevételével a fajtacsoport beosztásnak megfelelően a fajtagyőztes kutyák vehetnek részt ebben a konkurenciában.
A vezetőbíró feladata felkérni a fajtacsoportot bíráló bírót, akinek a kiválasztásakor figyelemmel kell lenni az FCI bírói szabályzatában foglaltakra. A fajtacsoportot bíráló bíró az első és második helyezett kutyát választja ki, akik  a fajtacsoportgyőztes (BOG), illetve „reserve fajtacsoportgyőztes” (Res.BOG) címet kapják. Fenti címeket a kiállításon a bírálati lapra rá kell vezetni.  /   többfajtás kiállításokon adják ki

BOD   =   A nap legszebb kutyája (Best Of Day)  /
 2 napos CACIB kiállítás esetén mindkét napon /ha nem BIS cím kerül kiadásra/ a vezetőbíró által előre felkért bíró választja ki a megjelent fajtacsoportgyőztes kutyák közül. Az első helyezett a „nap legszebb kutyája” címet kapja /BOD/, míg a második helyezett „reserve napgyőztes” /Res.BOD/ címet kapja. Mindkét eredményt az adott kiállításon rá kell vezetni a bírálati lapra. 

BIS
    =    a kiállítás legszebb kutyája  (Best In Show)  /  A vezetőbíró által előre felkért bíró választja ki a megjelent fajtacsoportgyőztes kutyák közül. Az első helyezett a „Kiállítás Legszebb Kutyája” címet kapja (BIS), míg a második helyezett a „Reserve Győztes” (Res.BIS) címet kapja. Mindkét eredményt az adott kiállításon rá kell vezetni a bírálati lapra.


_____________________

Speciális kiállításokon, nemenként kiadható címek:

fiat.KLGY vagy JKLGY   =   Fiatal Klubgyõztes  /  Minden évben egy alkalommal, az adott fajta részére megrendezett klubkiállításon adható ki nemenként, a fiatal osztályban kitűnő I. HPJ címet kapott kutya részére. A bírálati lapon a „Fiatal Klubgyőztes” cím mellett az évszámot is fel kell tüntetni.

KLGY   =
  Klubgyőztes  /  Minden évben egy alkalommal, az adott fajta részére megrendezett klubkiállításon adható ki nemenként a növendék-, nyílt- és champion osztályban kitűnő I. , CAC címet kapott kutyák összevetését követően, a bíró által legjobbnak tartott kutya részére.
A bírálati lapon a „Klubgyőztes” cím mellett az évszámot is fel kell tüntetni.

HDGY
  =   Hungária Derby Gyõztes  /  piros-fehér zsinór és kártya  /  A MEOE évente egy alkalommal, Derby kutyakiállítást rendez.
A HDGY címért konkurálhat fajtánként és nemenként minden olyan kutya, amely a 9 hónapos kort legkésőbb a kiállítás előtti napon betöltötte, illetve a 24 hónapos kort a kiállítás előtti napján még nem érte el és kitűnő minősítést kapott a fiatal, növendék, nyílt vagy győztes osztályban. A bírálati lapon a „Derbygyőztes” cím mellett az évszámot is fel kell tüntetni.

CH'...
  =   Championok Championja (
évente egy alkalommal megrendezett Champion kiállításon adják ki, csak championátussal rendelkezõ kutyák konkurálhatnak a címért. Az évszámot fel kell tüntetni a cím mellett.)

_____________________

kiállításon kívül elérhető címek  ( = nemzeti és nemzetközi championástusok):

HJCH   =   magyar nemzeti junior gyõztes (Hungária Junior Champion)  -  9-18 hónapos kor között három, Magyarországon a MEOE által rendezett kiállításon kapott HPJ vagy fiatal Klubgyõztes cím, amelyek közül legalább egyet nemzetközi, vagy klubkiállításon kell elérni, legalább két különbözõ bírótól. A Hungária Junior Champion cím nem jogosít a champion osztályba történõ nevezéshez, a champion kiállításra azonban ennek a címnek birtokában már lehet nevezni a kutyát.

HCH
  =   magyar nemzeti gyõztes (Hungária Champion)  -  feltételei: Magyarországon a MEOE által rendezett kiállításon, növendék vagy nyílt (külföldi tulajdonban lévõ kutyák a champion osztályban) osztályban elért négy CAC cím (legalább
három különbözõ bírótól), melyek közül az egyiket nemzetközi (CACIB), vagy nemzeti klubkiállításon kell megszerezni. Az elsõ és utolsó CAC cím között egy évnek el kell telnie.  

Bk.HCH
vagy HGRCH   =   Babérkoszorús Hungária Champion  (
Idegen nyelvû megnevezése -együtt használva a magyarral: HUNGÁRIA GRAND CHAMPION. feltételei: A Hungária Champion cím birtokában, a MEOE által Magyarországon rendezett kiállításon a champion osztályban elért három gyõztes cím, és ezen kívül szintén a champion osztályban a gyõztes cím elérése után egy fajtagyõztes cím.)

HSCH   =   Hungária Show Champion  
(teljesítésének  feltétele  a növendék,  nyílt  vagy champion osztályban Magyarországon  megszerzett  hat  CAC  cím,  legalább  három  különböző  bírótól,  amelyek  közül  legalább  hármat  CACIB  címet  kiadó  kiállításon  - ezen belül legalább egyet a MEOE Szövetség központja  által  rendezett  CACIB  címet  adó  kiállításon - , a fennmaradó  címeket  pedig  bármely  CAC  címet  kiadó  kiállításon kell megszerezni. Az első és az utolsó CAC cím között minimum egy év és egy napnak  (366  nap)  el  kell telnie. A  HCH  teljesítéséhez  felhasznált  címek  a  HSCH címnél is felhasználhatóak.

VCH   =   Veterán Champion (Veterán osztályban szerzett három CAC cím, amelyek közül legalább egyet Magyarországon rendezett nemzetközi CACIB kiállításon, vagy Klubkiállításon kell elérni, 2 különböző bírótól. A Veterán Champion cím nem jogosít a champion osztályba történő nevezéshez.


ICH vagy Int.CH   =   nemzetközi gyõztes (Internationale Champion)  -  Négy CACIB -már az FCI által visszaigazolt - cím, három különbözõ országból, amelyek közül az egyiket a fajta standard országában, vagy a kutya tulajdonosának lakóhely szerinti országában ért el a kutya. Az elsõ és utolsó CACIB között egy évnek el kell telnie, a 4 CACIB címet pedig legalább három különbözõ bírótól kell megszerezni.

  

  
.
.
.
.
.
.
.