.

.
NÉMETH GYÖRGY :  
A pumi populáció testméreteinek és testarányainak vizsgálata

(szakdolgozat, 2003  /  Szegedi Tudományegyetem, Mezőgazdasági Főiskolai Kar, Állattenyésztési Tanszék - Hódmezővásárhely)

konzulensek:

Dr. habil Mucsi Imre, egyetemi tanár

Mészáros Mihály, t. egyetemi docens

.

tartalomjegyzék  

bevezetés   

irodalmi áttekintés    

anyag és módszer    

saját vizsgálatok

összefoglalás  

irodalomjegyzék   

köszönetnyilvánítás

melléklet-1   *   melléklet-2  *   melléklet-3